چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 18:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

عليرضا قرائي

 

سوره مهر منتشر كرد: 14 داستان كوتاه در «درخت توت پير»

 

« درخت توت پير» مجموعه داستاني است نوشته نسرين خوش خرام است كه چاپ اول آن به تازگي توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي:  اين كتاب مشتمل بر 14 داستان كوتاه است كه عنوان «درخت توت پير» برگرفته از يكي از داستانهاي كتاب است . برخي از عناوين اين داستانها عبارتند از:« قاب عكس، كلاه هاي بافتني، روسري ياسي، چشم هاي سياه رويا، چشم روشني ، درخت توت پير و ... »

نويسنده در اين داستانها سعي كرده با بهره گيري از نثري روان و ساده به بيان مفاهيمي چون عشق، پيري ،‌شهادت ، مسائل روزمره زندگي و... بپردازد . قصه « درخت توت پير» ماجراي زندگي يك پيرزن و فرزندش و مشكلات مالي آنهاست.

شايد ويژگي بارز اين كتاب رئاليسم جاري در تمام سطور آن است كه مخاطب را به تماشاي ماجراهايي آشنا اما قديمي مي برد ،فضاهايي به دور از زندگي تكنولوژي زده عصر كنوني و زندگي كه در سادگي اما سختي پيچيده است.

درقسمتي از « درخت توت پير» مي خوانيم:

« به سختي از زمين بلند شد. بافه موهاي حنايي اش را به پشت انداخت و به طرف صندوق خانه رفت.كاسه اي برداشت. از اتاق بيرون رفت. ... ميانه لب و زبانش چيزي را زمزمه مي كرد و توت جمع مي كرد. روي آجرها پر بود از لكه هاي توت هاي رسيده و له شده. وقتي كاسه پرشد از جا بلند شد. به طرف شير آب رفت و توت ها را شست. وارد اتاق كه شد، كاسه توت را جلوي توران و كريم روي قالي گذاشت.»

 

چهارشنبه 31 مرداد 1386 - 13:38


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری