يكشنبه 11 خرداد 1399 - 8:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

عليرضا قرائي

 

"شكست تابوها" منتشر شد

 

به گزارش روابط‌عمومي سازمان تبليغات اسلامي: اين كتاب نوشته رودلف چرنين و ترجمه حسين دامغاني در هفت فصل با هدف بيان وقايع جنگ جهاني دوم از سوي انتشارات اميركبير منتشر شد.

گفتني است: نوپروري، موفقيتهاي هيتلر در سياست اجتماعي، اولين تابو تصاحب قدرت هيتلر و محورهاي اصلي سياست او، بازنگري در قرارداد روساي مهستان و مسئله تقصير جنگ، دومين تابو؛ يهود ستيزي و جنايات فاتحان جنگ و دشمنان پيشين سرفصلهاي ارائه شده در اين جلد است.

بخشي از متن كتاب:

پرفسور دكتر هري المار برنس مورخ معروف آمريكايي در كتاب خود كه در سال 1980 تحت عنوان تجديدنظرطلبي، كليدي براي صلح انتشار يافت، مي نويسد كه نتيجه نوپروري آلماني ها ايجاد نوعي اعتياد به خود سرزنشي غيرقابل درك و استثنايي در تاريخ بشريت است.

 

شنبه 12 خرداد 1386 - 17:5


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری