جمعه 20 تير 1399 - 5:35
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

عليرضا قرائي

 

ژئوپلتيك ايران در دوران جنگ سرد

 

كتاب ژئوپلتيك ايران در دوران جنگ سرد با موضوع ايران و روابط خارجي جنگ سرد و تاثير آن، ايران و جنبه هاي استراتژيكي در تيتراژ دو هزار نسخه از سوي انتشارات اميركبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي: كتاب ژئوپلتيك ايران در دوران جنگ سرد نوشته مهدي گلجان و اكبر عباس نوروزي به اهميت اين موضوع پرداخته و مسائل مربوط به ايران و جايگاه ايران در ساختار بين المللي نظام دوقطبي در دوران جنگ سرد و محدوده زماني سالي 1326-1369 ه. ش/ 1947-1989 را موشكافي مي كند و به طور مشخص بحران آذربايجان و مسئله خروج نيروهاي بلشويكي از ايران تا پايان جنگ سرد و فروپاشي ديوار برلين و اتحاد جماهير شوروي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

گفتني است: اين كتاب در هفت فصل با ارائه مطالبي از جمله جنگ سرد، مختصات و تعاريف، ايران و مرحله اول جنگ سرد، ايران و مرحله جديد جنگ سرد و بررسي جايگاه استراتژيك ايران پس از جنگ سرد از سوي انتشارات اميركبير منتشر شده است.

قسمتي از متن كتاب بدين شرح است:

با پايان تعارضات شرق و غرب و فروريختن ديوار برلين و سرنگوني دولت كمونيستي در شرق اروپا در دوران زمامداري گورباچف، جنگ سرد در سال 1989 خاتمه يافت. در اين مبحث موقعيت و جايگاه ايران پس از جنگ سرد را مورد بررسي قرار مي دهيم.

 

سه‌شنبه 8 خرداد 1386 - 16:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری