چهارشنبه 2 مهر 1399 - 9:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

ديگر مطالب

 

عليرضا قرائي

 

بيش از 60 درصد جوانان اوقات فراغت خود را در تنهايي مي‌گذرانند

 

تابستان سرآغاز نوعي تحول در كاركرد جامعه با هدف توجه به اوقات فراغت و به طور كلي منشأ يك نهضت عمومي در فعاليتهاي فراغتي است كه جايگاهي خاص دارد. در اين فصل فعاليتهاي محلي و خانگي بيشتر در نيمه اول روز از ساعت 8 صبح تا 12 انجام مي‌شود و فعاليتهاي فرامحلي و برون منطقه‌اي نيز در نيمه دوم روز از ساعت 5 تا 10 شب انجام ‌شده و بيشتر به صورت جمعي و غيرمتمركز است.

به گزارش خبرنگار «جوانان» ايسنا بررسي نحوه گذران اوقات فراغت جوانان در فصل تابستان نشان مي‌دهد كه در اكثر مناطق شهري بويژه شهرهاي بزرگ، رفتن به پاركها و خيابانها،‌ مجموعه‌هاي تفريحي و كافه‌ترياها بين ساعت 17 تا 22 انجام مي‌شود؛ از سوي ديگر ويژگي فعاليتهاي فرامحلي به گونه‌اي است كه مي‌توان انتظار داشت هيجانات انباشت شده جوانان را تخليه كند؛ بنابراين ممكن است زمينه بروز هر گونه تحرك و فعاليت مهار نشدني را فراهم كند كه اين فرايند ممكن است به صورت رفتارهاي غير اجتماعي و بعضا ضد اجتماعي خود را نشان دهد.

اين در حاليست كه در عصر ما توجه جوانان روز به روز به تفريح بيشتر مي‌شود. همچنين در بهداشت رواني انسان تاكيد شده كه بيكاري و عدم فعاليت و اشتغال فكري موجب خلاء رواني مي‌شود و افرادي كه از فعاليتهاي خلاق باز بمانند ناچار سرگرميهاي بيشتري براي خود فراهم مي‌كنند.

تحقيقات اجتماعي نشان مي‌دهد كه يكي از عوامل مهم بزهكاري در جوانان خالي بودن اوقات فراغت آنهاست و در اين ايام است كه زمينه‌هاي پذيرش فساد و اعتياد و انجام جرايم شكل مي‌گيرد. كمال مطلوب اجتماعي در اين مورد آن است كه تمام وسايل مادي و معنوي و فضاي سالم جهت بهره‌جويي عمومي آماده شود و با حذف زمينه‌هاي فقر اقتصادي و فرهنگي و تربيتي انگيزه‌هاي سالم در ميان طبقات مختلف جامعه پرورش يابد.

ناكامي يكي از آسيبهاي رواني و اجتماعي است، آمادگي رواني و شخصيت نابهنجار، بيكاري، عدم تامين معاش، محروميت از كانون خانواده ، نداشتن امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت ، خميرمايه‌هاي ناكامي، و انحرافات اجتماعي است.

پژوهشها نشان مي‌دهد كه نداشتن سرگرمي و امكانات كافي در ساعات فراغت عاملي در جهت گرايش نوجوانان وجوانان به انحرافات است.

فرد بيكار كه فراغتي طولاني دارد يا جواني كه فراغت خود را سر كوچه يا داخل پاركهاي مساله‌دار سپري مي‌كند، در معرض خطر و انحراف قرار دارد. بسياري از تبهكاريها، ستيزه جوييها وانجام كارهاي خلاف و زيانمند در ايام فراغت افرادي روي مي‌دهد كه نمي‌دانند چگونه با انتخاب سرگرميها و تفريحات سالم اوقات فراغت خود را به درستي سپري كنند.

اين در حاليست كه هر نوجوان 11 تا 19 ساله در تابستان 8 ساعت و در فصلهاي ديگر 3 ساعت وقت فراغت دارد و افراد 20 تا 29 ساله در تابستان 5/5 ساعت و در ايام ديگر سال 4 ساعت وقت بيكاري دارد. از سوي ديگر نگاه به ادبيات جرم شناسي رابطه مستقيم تفريح سالم و پيشگيري از بزهكاري را نشان مي‌دهد به گونه‌اي كه مصلحين اجتماعي از تفريحات به عنوان ابزار جرم ستيزي ياد كرده‌اند.

به اعتقاد روانشناسان، استراحت، تجديد قوا و غدد اعصاب، تفريح و سرگرمي در رشد شخصيت و برقراري تعادل در شكل‌گيري هويت، كسب معلومات و ارتقاي آگاهيها و پرورش و شكوفايي استعدادها و خلاقيتها بسيار مهم است كه همگي از جمله كاركردهاي اوقات فراغت به شمار مي‌روند. در عين حال جامعه‌شناسان نيز عمده‌ترين علل رواني ارتكاب به جرم را ناكاميها ، تعارضات در زندگي، ‌احساس حقارت، ترديد در لياقت ، احساس عدم امنيت و احساس ناتواني مي‌دانند.

به اين ترتيب بهره‌مندي از تفريحات سالم با افزايش سلامت روان مي‌تواند به پيشگيري از جرايم منجر شود بنابراين با ايجاد نوع جديدي از فراغتها در دوره جديد كه حاصل رشد فراغتهاي فردي در برابر فراغتهاي جمعي است احتمال ايجاد نوعي اعتياد ناشي از استفاده مكرر لذت جويانه و تكرار يك حركت را ايجاد مي‌كند كه اين امر به بهداشت روان افراد خسارت وارد مي‌كند.

نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه دو سوم زمان آزاد جوانان جامعه، به شيوه‌هاي غيرفعال اوقات فراغت اختصاص دارد و 8/62 درصد جوانان زمان اوقات فراغت خود را درون خانه و به تنهايي و به صورت فردي مي‌گذرانند و 3/52 درصد نيز فعاليت فراغتي خود را فاقد هيجان و تحرك مي‌دانند.

از سوي ديگر در سطح كشور نيز در ميان واحدهاي تفريحي 86 درصد پارك عمومي، 9 درصد پارك جنگلي، 5/3 درصد شهربازي، و 5/1 درصد ديگر شامل واحدهاي نظير باغ وحش، باغ گياهشناسي، و باغ سنتي است و اين آمارها در حالي ارائه شده است كه همه به خوبي مي‌دانيم پاركهاي عمومي و جنگلي گاهي محل تجمع بيكاران و ولگردان ، معتادان و بي‌خانمانهاست، يعني افرادي كه يا خود بزهكارند و يا به راحتي مي‌توانند زمينه ورود جوانان به باندهاي بزهكاري را فراهم كنند.

بر همين اساس ساماندهي اوقات فراغت جوانان و سياست گسترش و فراگير كردن تفريحات سالم مي‌تواند تا حد زيادي مي‌تواند مانع از گسترش بزهكاري جوانان و چه بسا به دروني شدن ارزشهاي جامعه منجر شود چرا كه بسياري از رفتارهاي فرهنگي و حتي رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي در اوقات فراغت شكل مي‌گيرد.

منبع: خبرگزاري ايسنا

 

 

چهارشنبه 21 تير 1385 - 13:51


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری