دوشنبه 5 خرداد 1399 - 21:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

عليرضا قرائي

 

جهت‌گيري برنامه‌هاي سازمان به ‌سمت ايده‌آل است

 

گفت‌وگو با مهندس غلامرضا محمدي، مديركل دفتر طرح و برنامه‌ سازمان تبليغات اسلامي

سال‌هاست كه سازمان از كمبود بودجه گله‌مند است. امسال شاهد رشد قابل توجهي در اعتبار بودجه‌هاي سازمان بوديم. شما به‌عنوان مديركل دفتر طرح و برنامه چه‌تمهيداتي را براي هزينه هدفمند اين‌اعتبار درنظر گرفته‌ايد؟

براساس چشم‌انداز 20‌ ساله نظام كه در پي آن برنامه‌هاي توسعه خواهد آمد، اساسنامه سازمان، منويات مقام معظم رهبري و مصوبات شوراهاي عالي فرهنگي در كشور، مأموريت‌هايي براي سازمان احصاء مي‌شود كه كار اين ‌دفتر هدايت برنامه‌هاي پيشنهادي از ناحيه معاونت‌ها و مجامع وابسته به‌سمت آن ‌مأموريت‌ها خواهد بود.

در اين ‌راستا مدت‌هاست كه تلاش‌هاي مستمري توسط همكاران بنده در حال اجراست و به‌ شكر خدا امروز مي‌توان ادعا كرد اموري همانند موارد زير حاصل شده است:

- تلاش براي تبيين وظايف و مأموريت‌هاي معاونت‌ها و ادارات‌ كل تبليغات اسلامي در استان‌ها
- ايجاد بستر مناسب جهت تعامل صحيح واحدهاي مختلف در سازمان و مجامع وابسته
- هدايت برنامه‌هاي پيشنهادي معاونت‌ها و مجامع به‌ سمت مأموريت‌هاي سازمان

آيا رويكرد كلي و مشخص و ايده‌هاي تازه‌اي براي صرف اين‌اعتبار وجود دارد يا اين ‌اعتبار صرف فربه‌كردن طرح‌ها و برنامه‌هاي گذشته مي‌شود؟

بديهي است اعتبارات درجهت رسيدن به اهداف نقطه‌گذاري‌شده بر مبناي چشم‌انداز طراحي‌شده هزينه مي‌گردد. در اين ‌راستا 2 نكته قابل ذكر است:

اول‌اينكه برنامه‌هاي سازمان بايد نتايج كمي لازم براي اثربخشي مناسب را داشته باشد لذا بخشي از اعتبارات صرف بالارفتن نتايج كمي برنامه‌ها مي‌شود. اين‌‌ موضوع ممكن است مصداق اصطلاح شما يعني فربه‌كردن برنامه‌ها باشد ولي لزوماً معناي منفي آن‌ را شامل نمي‌شود.

دوم‌ اينكه، رويكرد فعلي مبني ‌بر رسيدن به جايگاه ستادي شايسته‌ خود، باعث ورود برنامه‌هايي متفاوت با سنوات گذشته در برنامه‌هاي معاونت‌ها شده است؛ به‌طوري‌ كه نوع برنامه‌هاي معاونت‌هاي «فرهنگي و تبليغ» و «پژوهشي و آموزشي» سازمان به‌نحوي طراحي و تنظيم گرديده كه هدايت‌گر فعاليت‌هاي ادارات‌كل استاني و جريان‌ساز فرهنگي در كشور مي‌باشد.

آيا افزايش بودجـه‌ سازمان تفـاوت بنياديـن در شيـوه و ساختار طرح‌ها و برنامه‌هاي شما داشتـه است؟

در اين‌ رابطه در سؤال قبل پاسخ مقتضي ارائه شد، ولي خالي از لطف نيست كه بگويم آنچه باعث افزايش اعتبار سازمان بوده تفاوت بنيادين در شيوه و ساختار طرح‌ها و برنامه‌ها بوده و نه‌ برعكس، كه به‌حق ديدگاه و سياستگذاري رياست محترم سازمان در آن نقش مؤثر داشته است.

در بيست ‌و ششمين سالگرد تأسيس سازمان ضمن بررسي اجمالي عملكرد گذشته سازمان تبليغات اسلامي، جايگاه فعلي آن‌ را در فضاي فرهنگي جامعه و همچنين در كنار ديگر مراكز فرهنگي كشور چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اين‌ارزيابي را كساني كه سابقه و يا اشرافي دارند مي‌بايست انجام دهند. ضرورت وجود سازمان احساس شد و باتوجه به اينكه عده‌اي مخلصانه شروع كردند خوب جواب داد. هر سازماني‌ هنگامي‌كه بزرگ شد و سن آن زياد شد عريض و طويل مي‌شود و اقتضائات خودش را پيدا مي‌كند. به ‌لطف خدا اين‌ سازمان صاحب‌اختيار تشكيلاتي مناسب است و اكنون سازمان در دستگاه‌هاي فرهنگي جاي خودش را باز كرده و صاحب اعتبار شده است. نمونه‌اش را مي‌توان در تكاليفي كه در اسناد بخشي مربوط به ماده 106 برنامه چهارم توسعه آمده ديد كه طراحي و اجراي 10 برنامه مستقيماً بر دوش سازمان نهاده شـده اسـت و در 5 برنامـه ديگر سازمان يكي ‌از دستگاه‌هاي مؤثر شناخته شـده است. ازطرف ديگر سازمان در تعامل با دستگاه‌هاي فرهنگي ديگر جايگاه مناسب و محوري محسوسي پيدا كرده است.

دفتر طرح و برنامه به‌عنوان بخشي است كه مستندات انطباق طرح و برنامه‌هاي ارائه‌شده از سوي قسمت‌هاي سازمان با مأموريت‌ها و بودجه مصوب سازمان را دارد؛ اين‌طرح‌ها و برنامه‌ها را در سال 1385 چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

من شما را به دو سؤال كه بسيار شبيه به‌ هم هستند توجه مي‌دهم. يكي ‌آنكه آيا آنچه‌ بايد انجام شود هماني است كه دارد انجام مي‌شود و ديگر آنكه آنچه‌ در حال انجام است آيا همان است كه بايد انجام شود؟ براي آنكه پاسخ اين‌ دوسؤال مثبت باشد اقتضائاتي نياز است. اگر پاسخ مثبت باشد حالتي است كه در مهندسي به ‌آن «ايده‌آل» مي‌گويند. با طراحي مناسب برنامه‌ها توسط مجريان و با تعامل درست بين واحدها و قسمت‌هاي مختلف و درك مأموريت‌ سازمان، شرايط براي رسيدن به حالت ايده‌آل مهيا مي‌شود. ممكن است رسيدن به حالت ايده‌آل همواره ميسر نباشد، اما مهم آن اسـت كه جهـت‌گيري ما به‌سمـت آن باشد. الان مي‌توانـم ادعا كنم جهت‌گيري ما به ‌آن ‌سمت بوده است.

اما آيا تاكنون پاسخ آن دو سؤال مثبت است؟ به ‌نظر من زمان خودش را مي‌خواهد تا تمام شرايط فراهـم شود. يعنـي ممكن اسـت هنوز فاصله بين طرح و اجرا باشد، اما جهت‌گيري به‌سمت ايده‌آل است.

 

 

پنجشنبه 15 تير 1385 - 8:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری